RO Retele sociale acasa home email Facebook Flickr
  
line
Master
   Burse
   Scoala de Vara
   Testimonial

„Am absolvit sectia de Asistenta Sociala din cadrul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala si mi-am dorit sa-mi continui studiile in aceeasi directie. Cand am inceput sa caut un master potrivit pentru mine, mi-am dorit sa fie unul cu o programa care sa puna accent mai mult pe partea practica. Despre masterul de Grupuri de Risc si Servicii Sociale de Suport nu stiam mai nimic (mai ales ca era primul an in care se tinea) insa programa mi s-a parut foarte interesanta, asa ca am decis sa aplic. Spre marea mea bucurie, asteptarile nu mi-au fost inselate. Tot ce am invatat aici m-a ajutat sa pun intr-o lumina proaspata toate cunostintele anterioare de asistenta sociala, facand treptat trecerea de la teorie la practica. In acelasi timp, am gasit un mediu cu oameni veniti din diferite domenii, energici si dornici de schimbare. Profesorii sunt disponibili si apropiati de studenti. Informatiile oferite sunt bine selectate si de ultima ora.

Daniela Nita (danielaa_nita@yahoo.com)
Admitere 2019

Forma de invatamant: IF

Acreditare ARACIS: 7756/20.05.2009

Capacitatea de scolarizare aprobata: 75

Cifra de scolarizare propusa pentru studii finantate de la bugetul de stat: 26

Din buget pentru romi: 1

Cifra de scolarizare pentru studii cu taxa: 49

 

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2019:

 

ÎNSCRIERI: 9 - 17  IULIE 2019 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 17 iulie 2019

Concurs de admitere (interviu): 18 iulie 2019

Afișarea rezultatelor(pe forme de finanțare): 19 iulie 2019

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 19  iulie 2019

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 20 iulie 2019

Confirmarea locului*: 20, 21, 22, 23 si 24 iulie 2019 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata  orele 9,00 – 12,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 26 iulie 2019

 

CRITERII DE ADMITERE - SESIUNEA iulie 2019

* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)                 

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:                                                      

 1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta ( Media anilor de studii + Media de licentă: 2 – medie- )
 2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
 3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.            

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase)

Criterii de departajare

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

-    Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;

-    Criteriul II – media examenului de licenta

-    Criteriul III – media generala a anilor de studii.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

-    dosar plic;

-    fișă tip de înscriere;

-    eseu (de maxim 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică programului de master pentru care candidează; se vor respecta normele ce citare academică);

-    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;

-    diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2019 în original sau copie certificată conform cu originalul;

-    supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2019);

-    documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

-    certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;

-    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);

-    2 fotografii tip buletin de identitate;

-    adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

-    B.I /C.I sau pasaport  în copie;

-    chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 150 lei pentru prima inscriere; 100 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie certificată conform cu originalul de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

 

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 • INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

 

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare  si  de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2019) până pe data de 24 iulie 2019, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

 

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a  prezenta chitanţa de achitare a taxei  de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044  deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2019.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (20, 21, 22, 23 și 24 iulie 2019).

 

NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat si licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

 

Succes!

 


 • 18.06.2019 <br /> Admitere Master 2019 ...
 • 18.06.2019 <br /> Scoala de Vara 2019 ...
 • 06.06.2018 <br /> Scoala de Vara 2018 ...
 • 06.06.2018 <br /> Admitere Master 2018 ...
 • 14.12.2014 <br /> Sarbatorile sunt Pentru Toti - 2014 ...
 • 29.11.2014 <br /> Campania Credem in Solidaritate ...
 • 20.06.2014 <br /> Admitere 2014 ...
 • 06.05.2014 <br /> Scoala de Vara 2014 ...
 • 06.05.2014 <br /> Scoala de Vara 2013 ...
 • 18.12.2013 <br /> O masa calda pentru Sarbatori reci ...
 • 16.12.2013 <br /> SEXUL COMERCIAL, ABUZURI VERSUS DREPTURI ...
 • 31.07.2012 <br /> Scoala de Vara 2012 ...
 • 31.07.2012 <br /> Admitere 2012 ...
 • 23.11.2011 <br /> Camerele de Injectare - Se pot salva astfel vietile consumatorilor de drogu ...
 • 07.11.2011 <br /> Roma Harm Reduction Scholarship Program 2011 ...
 • 08.09.2011 <br /> Mai multe locuri finanţate de la bugetul de stat ...
 • 01.09.2011 <br /> 1 Septembrie 2011 - Incep inscrierile pentru Masterul Grupuri de Risc ş ...
line
UNODC   CNCD     OSI    RHRN    CARUSEL     ERSTE
line
Acasa    Master    Burse    Scoala de Vara    Proiecte    Parteneri    Contact   
Site dezvoltat cu asistenta tehnica si financiara din partea United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Copywrite @2011
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala